گیل خبر/ مهرداد لاهوتی، نماینده ادوار لنگرود و کاندیدای نمایندگی این شهرستان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس گفت: ما در ایام نمایندگی تلاش کردیم تا دانشگاه های متعددی در لنگرود ایجاد کنیم.


لاهوتی ادامه داد: اما بعدها تک‌تک دانشگاه‌های ما را جمع کردند و بردند و یک نفر نبود که داد بزند چرا دانشگاه های لنگرود را جمع می کنید و می برید؟!