۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲۱:۴۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

گیل خبر/ این روزها، بعضی از نامزدهای انتخابات برای اینکه عیار خود را بالاتر نشان داده‌ و خود را فراتر از حوزه انتخابیه معرفی نمایند‌، از عنوان نامزدی با سنگینی وزن "تراز ملی" استفاده می کنند در حالیکه مردم خودشان آگاه هستند و "تراز ملی" واقعی را از فیک آن، به خوبی تشخیص می دهند.

تراز ملی به شخصیتی می گویند که با روسای قوا در ادوار مختلف ارتباط نزدیک داشته و با داشتن مسولیت سازمان ها و شرکت ها کشوری با همه ایران بزرگ ارتباط نزدیک داشته و برای پیگیری امور و دیدار با مسئولان و صحبت با آنان نیازی به واسطه تراشی ندارند و حرف آنان برای مسئولان سند است و امتحان خود را پس داده اند‌.

نمی شود به کسی "تراز ملی" و "نماینده قوی" گفت که حوزه انتخابیه او دارای صدها مشکل بوده و توان حل کوچک ترین مساله حتی استانی را ندارند. اگر کسی تراز ملی باشد، در صحبت با مقامات ارشد کشور برای دریافت مطالبات مردم همیشه در صحنه دچار لکنت زبان نخواهد شد.

نماینده در تراز ملی در ساده‌ترین تعریف یعنی نماینده‌ای که فهم و شناخت ملی در سطح کشور و متناسب با مناسبات قدرت در سطح کلان را داشته باشد، یعنی نماینده ای که در کل کشور شناخته شده باشد و سطح عمل و چانه زنی‌اش فراتر از یک استان و در پیوند با ارکان حاکمیت باشد. نماینده در تراز ملی اگر چه پایگاه و ظهورش هر شهرستانی می‌تواند باشد، اما باید دارای کارنامه روشن به همراه سوابق درخشان و برنامه ای مدون و قابل دفاع در سطح کشور باشد.

نماینده در تراز ملی یعنی نماینده ای که عملکرد قابل دفاعی در حوزه انتخابیه خود و حضور و تاثیر بالایی در مقیاس کشوری و تحولات مربوط به تخصص و توان خود داشته و مورد تایید بسیاری از کنشگران سیاسی باشد. این تعاریف و برداشت‌ها را می‌توان بیش از این نیز ترسیم کرد ولی به همین حد هم کفایت کنیم که :« در استفاده از این فرصت‌ها تاریخ استان، تجربه اندکی دارد و کنش گری و فعالیت اکثر نمایندگان ادوار استان در سطح حوزه انتخابیه خود با عملکردی در بهترین حالت متوسط و اغلب در سطح ضعیفی از رابطه با ارکان قدرت بوده است.

محمد شیخان نه آن که بدون ایراد باشد که قطعاً نقدهایی از زوایای مختلف به وی و عملکردش نیز وارد است؛ اما با وجود این، نمونه ای از «نماینده در تراز ملی» است که نه تنها در گیلان که در سطح کشور، مدیری موفق و قابل احترام محسوب می‌شود.

رابطه شیخان با مردم و رابطه مردم با شیخان، نوع فعالیت شیخان در مسئولیت خود و رضایت و تأیید اکثر نهادهای انقلابی از عملکرد وی، مواضع و برنامه‌های وی به ویژه در حوزه صنعت، تولید، اقتصاد، فرهنگ و ... از جمله ویژگی‌هایی است که شیخان را در مسیر خدمت در نظام به عنوان مدیری موفق مطرح کرده است.

بدیهی است مدیری در چنین سطح و ترازی، بدون مخالف و حتی گاهی بدون دشمن نیست و قرار هم نیست همه به طور مطلق با وی همراهی داشته باشند. بنابراین مخالفت‌ها و انتقادات برای هر کس و به ویژه شیخان، یک فرصت است که در این رقابت انتخاباتی و پس از آن از این فرصت استفاده کند.

همچنین باید بر این‌ نکته تاکید داشت که وجود نمایندگانی در این سطح برای تالش بزرگ و استان گیلان، فرصتی تاریخی است و نباید به راحتی از کنار این فرصت گذشت. شیخان در صورت موفقیت باید تالش را بیش از گذشته دریابد و حتی در مسیر توسعه و پیشرفت همه استان گام بردارد و کمک کند.