۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۲:۵۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ در سفرها رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را فراموش نکنید.

شیرینی سفر و لذت با هم بودن را با رعایت قوانین ایمنی تردد دوچندان کنید.

به هنگام رانندگی در جاده هیچ چیز نمی تواند به اندازه احتیاط ضامن سلامت شما باشد.