۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰:۴۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ هرگز در حین رانندگی با سرنشینان خودرو گفتگو نکنید.

توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عملی خطرناک است.

اگر به هر علت در جاده ناچار به توقف شدید با قراردادن علائم ایمنی مانند مثلث شبرنگ رانندگان دیگر را مطلع کنید.