۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۲:۵۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ همه با هم به هنگام رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کنیم.

به یاد داشته باشیم، سرعت زیاد، عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی و سبقت غیرمجاز عامل بیش از 80 درصد تصادفات جاده ای است.

با رعایت سرعت مطمئنه میتوانیم از وقوع تصادفات جلوگیری نموده یا آسیبهای جدی بعد از وقوع حوادث جاده ای را کاهش دهیم.