۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ اجرای ترمیم و روکش آسفالت حاشیه میدان معلم توسط شهرداری سیاهکل انجام شد.