گیل خبر/ اجرای لوله گذاری جهت هدایت آب‌های سطحی نهر جنب ساختمان آتش نشانی (حاشیه کانال) توسط شهرداری سیاهکل انجام شد.