گیل خبر/ اجرای سنگ فرش پیاده رو ابتدای خیابان شهید انصاری جنب بیمارستان غدیر توسط شهرداری سیاهکل

 ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

 روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل