دلخوش عنوان کرد؛
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰۹:۱۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ سیدکاظم دلخوش با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت گفت: نیروهای طرحی وزارت بهداشت در دوره کرونا جان خود را گذاشتند اما الان دارند آن ها را پراکنده می کنند. اجازه این کار را ندهید. وزارت بهداشت باید کار خود را درست انجام دهد و این عزیزان را بیرون نکنند.