باقری، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: حکم کارگزینی تمام نمایندگان حدود ۲۴/۲۵ میلیون تومان است و برای همه ثابت است به جز روسای کمیسیون‌ها و کسانی که مسئولیتی دارند مقداری بیشتر است. غیر آن حقوقی نداریم.

گیل خبر/ به گزارش جماران:مهدی باقری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص انتشار حقوق و دستمزد نمایندگان گفت: حکم کارگزینی تمام نمایندگان حدود ۲۴/۲۵ میلیون تومان است و برای همه ثابت است به جز روسای کمیسیون‌ها و کسانی که مسئولیتی دارند مقداری بیشتر است. غیر آن حقوقی نداریم.

وی تاکید کرد: اعداد و رقم‌ها ۱۹۰ میلیون و بیشتر واقعیت ندارد.