گیل خبر/ سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مدیریت ارز و بازار گفت: 90 درصد ارز کشور دست دولت است. امروز اختیار بانک مرکزی دست خودش نیست.

دلخوش افزود: عدم ثبات در بازار برای کل جامعه مشکل ایجاد می‌کند. بانک مرکزی تصور می کند که فقط سکه و ارز دارد گران می‌شود، اما این حتی بر روی تخم مرغ هم اثر می گذارد.