۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۱:۰۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ آیا می دانید که عابرین در تصادفات استان گیلان بیشتر در معرض خطرند؟ از هر سه کشته در حوادث رانندگی یک کشته مربوط به عابرین پیاده است.

کودکان، پدربزرگها و مادربزرگها بیشتر در معرض خطرند.