۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۵:۲۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

دیوان عدالت در رای تازه خود، اضافه کار اجباری پرستاران را تخلف دانست.دیوان عدالت اداری در یک رای جدید، علیه اضافه‌کار اجباری پرستاران حکم صادر کرد.

گیل خبر/ به گزارش ایلنا، این رای، مبنی بر بر اجباری نبودن اضافه کار و رد حکم غیر قانونی تخلفات اداری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان صادر شده است.

با استناد به این رای، دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌توانند پرستاران را به اضافه‌کار اجباری وادار کنند. این رای در روز‌های اخیر، روزنامه رسمی شده و انتشار یافته است.