رپورتاژ خبری؛
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۰:۳۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

 جشنواره جاری ٢٢ 
(مهلت جشنواره: تا پایان سال ١۴٠٢)

شرایط جشنواره:
١) افتتاح سپرده جاری
٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال
٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک به سپرده جاری

مزایا: بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه به میزان ٣۵ درصد

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران