۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰۹:۱۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ تصاویر دریافتی از برخی ستادهای انتخاباتی در شهرستان صومعه سرا، از عدم رعایت بی طرفی برخی مسئولان و حمایت علنی آنان از کاندیدایی خاص در انتخابات مجلس حکایت دارد.

در همین ارتباط، باید نگاهی به ماده ۷۵ قانون انتخابات بیندازیم:

رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان معاونان و مشاوران رئیس مجلس ائمه جمعه دائمی و موقت وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح استانداران سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی استان انتظار می‌رود با رصد دقیق این گونه اقدامات، از تکرار تخلفات انتخاباتی جلوگیری به عمل آورده و با متخلفین و یا آن گونه که در قانون تصریح شده است، با مجرمین برخورد صورت گیرد.