۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۱:۲۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ در تعطیلات و زمان خروج از منزل و محل کار، وسایل گرمایشی را خاموش کنیم