۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۰:۱۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به نقل از صداوسیما:سخنگوی دولت گفت:براساس مصوبه هیئت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود.

به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.