۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۳:۱۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

 گیل خبر/ جاده های برون شهری، راه های اتصال مناطق مختلف مسکونی و غیرمسکونی به شهرها هستند که این مسیرها در استان گیلان بسیار پرتردد هستند، بنابراین توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی در مسیرهای برون شهری بسیار مهم و حیاتی است.

این قوانین را رعایت کنید:

سبقت از راست ممنوع
رانندگی با سرعت مطمئن متوجه به عابرانی که از عرض جاده ها عبور می کنندحفظ فاصله ایمنی
پرتاب نکردن زباله به بیرون از خودرو
توجه به احشام در طول مسیر