شروع عملیات زیرسازی و آماده سازی با بتن غیر مسلح جهت مقاوم سازی بستر زیر آسفالت در خیابان یازدهم شهید مطهری توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ عملیات زیرسازی و آماده سازی با بتن غیر مسلح جهت مقاوم سازی بستر زیر آسفالت در خیابان یازدهم شهید مطهری توسط شهرداری بندر آستارا آغاز شد.

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : شهرداری آستارا

نظر شما:

security code