گیل خبر/ به گزارش امتداد:محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی گفت:باید اندوهناک و دلسوزانه اعلام کنیم که حال امروز و چشم انداز آینده کشور و مردم خوب نیست، علائم حیاتی به مرز هشدار رسیده‌اند.

در ارزیابی‌های انجام شده اخیر حدود ۸۰ درصد از دانشجویان پزشکی ما به فکر خروج از کشورند.

بسیاری از اساتید ارزشمند دانشگاه‌ها کشور را ترک میکنند. امروز رشته‌های مهم مثل جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته‌های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی‌های دستیاری خالی مانده است.

بسیاری از داروهای ضروری از جمله داروهای بیماران سرطانی، یا در دسترس نیست یا باید با هزینه‌های گزاف از بازار آزاد تهیه شود.