۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۱:۴۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حکمی، رییس دانشکده داروسازی این دانشگاه را منصوب کرد.

گیل خبر/ به گزارش گیل وبدا، دکتر محمدتقی آشوبی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حکمی، دکتر زهرا حصاری شرمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به عنوان رییس دانشکده داروسازی منصوب کرد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از جمله سوابق دکتر زهرا حصاری شرمه است.
گفتنی است پیش از این، دکتر کوروش دل پسند ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را بر عهده داشت.