آقای ایمنی و خانم بهینه؛
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۱:۱۲ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ برای متعادل نگه داشتن دمای منزل، به جای باز کردن پنجره ، دمای وسیله گرمایشی را کم کنیم.