دکتر دلخوش عضو مجمع نمایندگان گیلان:
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۰:۲۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ دکتر سیدکاظم دلخوش عضو مجمع نمایندگان گیلان گفت: در دفاع از حقوق مردم هیچگاه کم فروشی نکرده ام.