۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۱۹:۰۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ کاهش دید در شب، ممکن است دلایل مختلفی مانند، شرایط آب و هوایی نامناسب، خستگی مفرط یا موارد دیگر داشته باشد، که ممکن است باعث افزایش تصادفات مرگبار در رانندگی می‌شود.

عابران پیاده می‌توانند با رعایت راهکارهای ساده و قابل دسترس از تصادفات بکاهند.

هنگامی که در شب از جاده یا خیابان عبور می کنید لباس های رنگ روشن بپوشید.

استفاده از انواع چراغ های دستی روشنایی یا هر وسیله ای که نور داشته باشه راهکاری خوبی است.