۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
screenshot 2024 01 29 13 33 24 559 com.google.android.apps.docs edit

گیل خبر/ لیست جدید تاییدصلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در گیلان اعلام شد.

از میان 24 تاییدشده جدید، امیرحسین علوی در رشت و محمدرضا علیرضانژاد گوهردانی از آستانه اشرفیه از جمله افراد شاخص در این فهرست هستند.

خبری از نمایندگان ادوار در این فهرست نیست.