۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۲۰:۳۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
فراخوان استخدام نخبگان و استعدادهای برتر در شرکت برق منطقه ای گیلان

گیل خبر/ فراخوان استخدام نخبگان و استعدادهای برتر در شرکت برق منطقه ای گیلان:

نظر به انتشار آگهی سومین فراخوان استخدام نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه های اجرایی در درگاه الکترونیکی بنیاد ملی نخبگان به نشانی dana.bmn.ir و قرار گرفتن دفترچه راهنما، شرایط احراز تحصیلی و شرایط احراز دستگاه های اجرایی در درگاه مذکور ، متقاضیان استخدام در شرکت برق منطقه ای گیلان در مشاغل مشروحه ذیل می توانند با مطالعه دقیق دفترچه راهنما و در صورت دارا بودن شرایط اشاره شده، حداکثر تا تاریخ:
1402/11/15 با مراجعه به درگاه الکترونیکی فوق الذکر براساس جدول ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.