در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور:
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۰:۲۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
مدیر عامل4

وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به جهت توجه ویژه به افکار عمومی و حوزه مهم ارتباطات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مدیریت مصرف قدردانی شد.

گیل خبر/ در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور و با حضور وزیر نیرو، مدیر عامل برق منطقه ای گیلان که بیشترین میزان تعامل و همکاری با روابط عمومی و افکار عمومی را داشت تقدیر شد.
طی آیینی در دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط‌عمومی‌های صنعت آب و برق کشور که در سوم بهمن ماه سال جاری با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت توانیر در سالن آمفی تئاتر وزارت نیرو برگزار شد، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اهدا لوح سپاسی از توجه ویژه محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان و همکاران ایشان به امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای تغییر رفتار مصرف کنندگان که منجر به کسب عنوان شایسته تقدیر در این حوزه شد، قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح سپاس آمده است: « گذر موفق از اوج مصرف آب و برق در تابستان گرم 1402 مرهون همت و تلاش دلسوزانه و خستگی ناپذیر همکاران و مدیران صنعت آب و برق به ویژه حوزه اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه است. ویژگی بارز این دوره، موفقیت چشمگیر در مدیریت مصرف بخش خانگی و صرفه جویی قابل توجه در این بخش است که سبب شد انرژی مورد نیاز مردم به بهترین نحو تامین شود و برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق، انرژی تحویلی به صنایع از بخش خانگی بیشتر شود».
گفتنی است که در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور، وزیر نیرو از 7 مدیر عامل که بیشترین میزان تعامل و همکاری با روابط عمومی و افکار عمومی را داشتند، قدردانی کرد.