۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰۹:۲۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ نکاتی ایمنی به هنگام عبور از جاده: هنگام عبور از خیابان، همیشه به دو طرف برای ترافیک روبرو نگاه کنید. تا حد امکان از پیاده روها استفاده کنید. اگر پیاده رو وجود ندارد، روی شانه جاده، رو به ترافیک راه بروید. در شب یا در شرایط کم دید، لباس بازتابنده بپوشید تا رانندگان بتوانند شما را ببینند.