۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ الگوی مصرف متناسب با مناطق جغرافیایی و اقلیم آب و هوایی شهرهای کشور تعیین شده است و مشترکان در شهرهای مختلف طبق وضعیت آب و هوایی محل مصرف از الگوهای متفاوتی برخوردار هستند.