۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۰:۱۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ استفاده از کلاه ایمنی برای کلیه راکبین موتورسیکلت الزامی است و مانند سپر از جان شما محافظت میکند.