۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۱۹:۳۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ عملیات آسفالت کوچه شهید قاسمی توسط شهرداری سیاهکل اجرا شد.