۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۶:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات، به‌زودی خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا، علی فرهادی در دیدار با نمایندگان معلمان خرید خدماتی گفت: جلسات بسیاری با سازمان اداری و استخدامی برگزار کردیم و تعامل و همکاری قوی بین سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش صورت گرفت که بهترین حالت را برای نیروهای خرید خدمات درنظر بگیریم. یک پایش کامل هم داشته باشیم و مقرر شده است که حداکثر طی ۲ هفته آینده قرارداد با نیروهای خرید خدمات منعقد شود و تا قبل از پایان سال حداقل ۳ ماه حقوق پرداخت خواهد شد.

فرهادی در خصوص استخدام نیروهای خرید خدمات اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه استخدام با آزمون و مصاحبه انجام خواهد شد و البته معلمان غیررسمی شامل خرید خدمات و غیردولتی به ازای هر سال خدمت در آموزش و پرورش در آزمون استخدامی ضریب ۱۰ درصد دریافت خواهند کرد.