۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ادامه عملیات برف روبی توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ عملیات برف روبی توسط شهرداری بندر آستارا ادامه  دارد.