۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۸:۰۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

شورای عالی بیمه سلامت امروز با حضور همه اعضا تشکیل شد و افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را برای سال آینده تصویب کرد.این مصوبه باید در دولت تایید و ابلاغ شود.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم: افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه‌ی بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب شد.

در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر لازم است منابع بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بیمه همگانی تامین شود.