وزیر بهداشت:
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در خصوص عدم استفاده از کارتخوان در داروخانه‌ها، گفت: این موضوع تخلف است و هرفردی که بیمه است باید از طرح دارویار استفاده کند؛ یعنی آن داروهایی که طرف قرارداد بیمه است، زمانی که کارت می‌کشند، سهم بیمه خود را بعدا دریافت کنند.

گیل خبر/ به نقل از برنا: وزیر بهداشت در خصوص عدم استفاده از کارتخوان در داروخانه‌ها، گفت: این موضوع تخلف است و هرفردی که بیمه است باید از طرح دارویار استفاده کند؛ یعنی آن داروهایی که طرف قرارداد بیمه است، زمانی که کارت می‌کشند، سهم بیمه خود را بعدا دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه ساز و کاری برای جلوگیری از تخلف دارید، گفت: بازرسی صورت می‌گیرد.