آقای ایمنی و خانم بهینه؛
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ سایز بخاری متناسب با ابعاد اتاق باشد، شیلنگ با بست فلزی به شیر گاز وصل شود

کلاهک اچ نصب شده، ارتفاع دودکش یک متر باشد

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان