۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۲۲:۱۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران ادعا کرد: ایران یک نفتکش متعلق به جزایر مارشال با پرچم یونان را درحالی که در آب های بین المللی حرکت می کرد، توقیف کرد.

گیل خبر/ به نقل از ایرنا: ودانت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران ادعا کرد: ایران یک نفتکش متعلق به جزایر مارشال با پرچم یونان را درحالی که در آب های بین المللی حرکت می کرد، توقیف کرد.


وی گفت: دولت ایران باید فوری این کشتی و خدمه آن را آزاد کند. توقیف غیرقانونی یک کشتی تجاری جدیدترین رفتار ایران با هدف ایجاد اختلال در کشتیرانی بین المللی است.

این مقام آمریکایی مدعی شد: این اقدام به بی ثباتی برای کشتیرانی جهانی و اقتصاد جهانی می افزاید. این اقدامات تحریک آمیز ایران برای اقتصاد جهانی مضر است و باید متوقف شود. آمریکا به همراه شرکای خود به مقابله با مجموعه ای از اقدامات بی ثبات کننده ایران ادامه خواهد داد.