۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۲۲:۱۵ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ کوچه شهید شهروز اصیل ۱ به همت شهرداری سیاهکل آسفالت شد.

شهردار و اعضای شورای شهر نیز از روند اجرای این عملیات بازدید کردند.