دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: فرض کنید به یک مهندس یا استاد دانشگاه ۱۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق بدهند می‌تواند زندگی خوبی در تهران داشته باشد، ولی به همین آدم در کشور‌های عربی ۱۵ هزار دلار حقوق می‌دهند یعنی ۷۵۰ میلیون تومان. وی افزود: اگر ملاک را به این سمت ببریم که چقدر منابع بدهیم و چقدر حمایت مستقیم بکنیم که بچه‌های مان را حفظ کنیم قطعا اشتباه است، چون هر چقدر بکنیم دست مان نسبت به کشور‌های همسایه بسته‌تر است.

گیل خبر/ به گزارش انتخاب:دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در همایش ملی «گفتگوی نخبگان» گفت: با پول نمی‌توانیم نخبگان را نگه‌ داریم؛ دست‌مان در برابر کشورهای عربی بسته‌ است.


بخشهایی از اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به شرح زیر است:

اگر نگاه‌مان این باشد که به نخبگان امکانات، وام، منابع و خانه بدهیم شکست می‌خوریم.

این نگاه بدی نیست و اشکالی هم ندارد ولی اگر قرار باشد با این نگاه به نخبگان نگاه کنیم به احتمال زیاد شکست می خوریم.

فرض کنید به یک مهندس یا استاد دانشگاه ۱۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق بدهند می تواند زندگی خوبی در تهران داشته باشد ولی به همین آدم در کشورهای عربی ۱۵ هزار دلار حقوق می دهند یعنی ۷۵۰ میلیون تومان.

بنابراین اگر ملاک فقط این باشد که چقدر به طرف پول بدهیم نه می توانیم و نه کار درستی نیست.

اگر ملاک را به این سمت ببریم که چقدر منابع بدهیم و چقدر حمایت مستقیم بکنیم که بچه های مان را حفظ کنیم قطعا اشتباه است چون هر چقدر بکنیم دست مان نسبت به کشورهای همسایه بسته تر است.

داد نخبگان ما این است که زمین بدهید تا داخل آن بازی کنیم باید زمین تاثیرگذاری در اختیار آنها قرار بدهیم.