تذکر کوچکی نژاد به رئیس مجلس:
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰۹:۲۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نماینده مردم رشت در مجلس در تذکری عنوان کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی از موضوعاتی است که مشکلاتی را به دنبال داشته، بیش از ده ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید در سر سفره های مردم خود را نشان می داد متاسفانه در جیب یک سری رانت خوار رفته است.

گیل خبر/ جبار کوچکی نژادارم ساداتی در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری به ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ نسبت به تحقیق و تفحص عقد ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: حدود بیش از ۲ سال است که مجلس به تحقیق و تفحص عقد ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیش از دو سوم نمایندگان رأی داده است که متاسفانه بانک مرکزی اجازه نمی دهد این تحقیق و تفحص اجرایی شود و همچنین با حضرتعالی مکاتباتی داشته شما دستور دادید.

وی ادامه داد: متاسفانه با تغییر مدیریت بانک مرکزی همچنان بانک مرکزی ممانعت از اجرای این طرح دارد، ماده ۲۱۵ می گوید هر دستگاهی که ممانعت کند حق دارد کمیسیون از طریق قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی به آن ورود کند، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی از موضوعاتی است که همه را نگران کرده و مشکلاتی را به دنبال داشته، بیش از ده ها میلیارد دلار از منابع دولت که باید در سر سفره های مردم خود را نشان می داد متاسفانه در جیب یک سری رانت خوار رفته، انتظار می رود در چند ماه باقیمانده دستور دهید آقایان همکاری کند و  تحقیق و تفحص انجام پذیرد.

قالیباف در پاسخ به نماینده مردم رشت عنوان کرد: چشم حتما قانون که قانون است و مصوب است جناب آقای فرزین رئیس بانک مرکزی همکاری لازم را داشته و آن را به سرانجام می رساند.