مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۱۲:۱۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

با هدف افزایش ضریب اطمینان شبکه و آمادگی جهت تغذیه پست های جدید الاحداث، فاز اول و دوم پروژه توسعه پست 230/63/20 کیلوولت سیاهکلده با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجراست.

گیل خبر/ محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان با اعلام این مطلب گفت: عملیات اجرایی پروژه توسعه پست 230/63/20 کیلوولت سیاهکلده با توجه به توسعه شبکه برق فوق توزیع در استان گیلان و نیاز منطقه، در دو فاز توسعه فیدرهای این پست، تعریف و در حال اجرا می باشد.

وی افزود: فاز اول این پروژه که شامل تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی دو فیدر اول و دوم پست 230/63/20 کیلوولت سیاهکلده می باشد با پیشرفت فیزیکی 87 درصدی و فاز دوم این پروژه با دو فیدر سوم و چهارم با پیشرفت فیزیکی 61 درصدی در حال اجرا می باشد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان یادآور شد: برای اجرای این پروژه حدود 190 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد و این پروژه با پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی در حال اجرا است و پیش بینی می شود فاز اول در فروردین و فاز دوم نیز در شهریور سال آینده به بهره برداری برسد.

گفتنی است که در راستای توسعه پست و جهت برقرسانی به پست های 63 کیلوولت جدیدالاحداث، 4 فیدر 63 کیلوولت AIS از نوع کنترل متداول احداث خواهد شد.