فرمانده کل فراجا، گفت: با موافقت ریاست قوه قضائیه، قرار شده تا افرادی که سه بار سابقه سرقت داشته و دستگیر شده‌اند یا اینکه محکومیت در این زمینه داشته‌اند (۳ سابقه)، در طول ۱۰ سال با دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شوند.

گیل خبر/ به گزارش برنا، سردار احمدرضا رادان به کنترل مجرمان سابقه دار با پابند و دستبند الکترونیک اشاره کرد و گفت: با موافقت ریاست قوه قضائیه قرار شده تا افرادی که سه بار سابقه سرقت داشته و دستگیر شده‌اند و یا اینکه محکومیت در این زمینه داشته‌اند (۳ سابقه) در طول ۱۰ سال با دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شوند در چند استان و بعد از آن در سطح کشور بیشتر انجام خواهد گرفت تا مردم طعم آرامش را بیشتر حس کنند.