۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۸:۵۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم، روز گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد، اما خبری از ترمیم مزد نبود. آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسه روز گذشته گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

 
وی با بیان اینکه کارگران مخالف اجرای مزد منطقه‌ای هستند بیان کرد: علت مخالفت ما این است که وزارت اقتصاد برنامه روشنی برای اجرای مزد منطقه‌ای ندارد و هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد، دوماً بحث مزد منطقه‌ای موضوع مطالعه مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی بوده و در این رابطه نظر داده بودند، اما وزارت اقتصاد نتایج این مطالعه را در پیشنهاد خود لحاظ نکرده بود.

دلیل مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای
وی با اشاره به ضرورت ماده ۴۱ قانون کار گفت: مهم‌ترین دلیل مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای، اجرا نشدن بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است.

اسدی با اشاره به اینکه درخواست ما این است که بند‌های یک و دو ماده ۴۱ و تطابق حداقل دستمزد با تورم و سبد معیشت اجرا شود ادامه داد: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که در این رابطه مصوبه‌ای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

اسدی در ارتباط با بحث ترمیم مزد گفت: ترمیم مزد همچنان درخواست ما است، اما متاسفانه ترمیم مزد در دستور کار نشست دیروز نبود؛ ضمن اینکه مذاکرات سبد معیشت ۱۴۰۳ نیز هنوز آغاز نشده و جلسات کارگروه مزد تشکیل نشده است.