۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۱:۵۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

مسعود ستایشی،سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده در شعبه ۱۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و حدود ۱۵ نفر متهم داشت و پرونده مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و مبلغ قابل توجه ارزی را که بابت امتیاز روغن داده بودند برگرداندند و پرونده مهیای اتخاذ تصمیم و صدور کیفرخواست است.

گیل خبر/ به گزارش اکو ایران:سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اکوایران که «شنیده می‌شود مشابه تخلفی که برای بحث چای رخ داده در حوزه روغن هم اتفاق افتاده، آیا شما تایید می‌کنید؟ و آیا کسی در این رابطه بازداشت شده؟» گفت: بحث تخلفات روغن مربوط به سنوات ۹۸ و ۹۹ بوده و آنچه که به ذهنم می‌آید، چند نفر در این زمینه با صدور قرار و عجز از تودیع وثیقه در آن مقطع زمانی بازداشت شدند و متعاقبا با قبولی وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شدند.

مسعود ستایشی افزود: این پرونده در شعبه ۱۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و حدود ۱۵ نفر متهم داشت و پرونده مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و مبلغ قابل توجه ارزی را که بابت امتیاز روغن داده بودند برگرداندند و پرونده مهیای اتخاذ تصمیم و صدور کیفرخواست است و در دی ماه شاهد صدور کیفرخواست خواهیم بود و اگر کسی مرتکب جرم و ترک فعل شده باشد در صورت احراز قطعاً به مجازات خواهند رسید