در جلسه کمیته اجرایی پروژه ها عنوان شد:
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۵۴ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

جلسه کمیته اجرایی پروژه های شرکت، با حضور محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان و اعضای این کمیته با دستور بررسی و پیگیری پروژه های شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار شد.

گیل خبر/ محمود دشت بزرگ در این جلسه گفت: برای عبور موفق از اوج بار سال آتی، پیگیری، تامین منابع مالی و بهره برداری به موقع پروژه ها، به ویژه پروژه های 180 اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو، بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت شروع عملیا ت اجرایی ساختمان دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای گفت: برای انجام این مهم بایستی مجری مشخصی تعیین تا پیگیری های لازم از سوی ایشان صورت پذیرفته و نتایج به صورت منظم ارائه شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری کمیته اجرایی پروژه ها به صورت هفتگی، گفت: پایش مستمر پروژه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستی با پیگیری مستمر و بازنگری تمامی جوانب ، روند اجرایی پروژه ها را تسریع بخشید.

عادل سلیمانی معاون طرح و توسعه در این جلسه با ارائه گزارشی از مراحل اجرایی پروژه ها و وضعیت کنونی آن، گفت: پروژه احداث پست انتقال غرب رشت با ظرفیت 200*2 مگاولت آمپر، 90.78 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با توجه به اهمیت و اولویت این پروژه، ضرورت دارد جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت پارسیان تشکیل شود تا برنامه ریزی ویژه به منظور اتمام پروژه در موعد مقرر صورت گیرد.

وی افزود: پروژه افزایش ظرفیت پست سیاهکلده از 125*2 به 160*2 مگاولت آمپر با پیشرفت فیزیکی 64.78 درصد در دست اقدام بوده و انشاا... تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

گفتنی است که در جلسه کمیته اجرایی پروژه ها، مراحل اجرایی 25 پروژه دیگر نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفت.