۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۲۱:۲۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ اجرای لوله گذاری جهت هدایت آب‌های سطحی کوچه کاسپین ۱ توسط شهرداری سیاهکل