معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوع ادغام رشته‌های نظری هنوز نهایی نشده اما قوی‌ترین سناریوی موجود ادغام رشته ریاضی و تجربی است.

گیل خبر/ به گزارش ایرنا:محمد مهدی کاظمی درباره ادغام رشته‌های تحصیلی توضیح داد: این موضوع فعلاً در مباحث کارشناسی است و نهایی نشده اما قوی‌ترین سناریوی موجود ادغام رشته ریاضی و تجربی است.

وی افزود: سناریوی دیگر ارائه یک رشته تحصیلی در دوره متوسطه است که کارشناسان با آن موافق نیستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام رشته ریاضی و تجربی با توجه به متفاوت بودن دروس تخصصی امکان پذیر است؟! گفت: اکنون اشتراکات این ۲رشته بسیار زیاد است، به عنوان مثال در پایه دهم فقط ۴ واحد درسی اختلاف بین رشته‌های ریاضی و تجربی وجود دارد و عمده محتوای درسی همپوشانی دارد، اگر نگاه نیمه تخصصی به دوره متوسطه دوم داشته باشیم نیاز به تفکیک این دو رشته نیست.

کاظمی درباره علت اجرای این ادغام اظهار کرد: از گذشته با توجه به ضرورت آموزش عمومی و نگاه نیمه تخصصی به دوره متوسطه دوم، مباحث کارشناسی در این خصوص مطرح بود.

وی ادامه داد: جلسات کارشناسی بسیاری را برای باز طراحی ساختار آموزشی دوره متوسطه دوم داشتیم، وقتی در دانشگاه ۲ رشته ریاضی و تجربی به یک نقطه مشترک می‌رسند و امکان جذب در یک رشته واحد برای فارغ التحصیلان این رشته‌ها وجود دارد بنابراین می‌توان به سمت ادغام رفت.