گیل خبر/ جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد در خصوص ضرورت حل ضعف مدیریت و حل مشکلات مردم و کارمندان منطقه آزاد انزلی تذکر داد.

کوچکی نژاد در هفته های متوالی تذکرهای متعددی به خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص رویکرد وزارت اقتصاد و سازمان منطقه آزاد انزلی در صحن علنی مجلس تذکر داده است و طرح سوال نیز ارائه کرده است.