رییس کل دادگستری استان گیلان دستور بازرسی اماکن نگهداری از معتادان را به دادستان ها و روسای واحد های قضایی استان شهرستان ها صادر کرد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان دستور بازرسی اماکن نگهداری از معتادان را به دادستان ها و روسای واحد های قضایی استان شهرستان ها صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به حادثه تلخ و اندوهبار کمپ لنگرود اظهار داشت: کلیه دادستان ها و روسای واحد های قضایی باید از کمپ ها و مراکز نگهداری معتادان بازرسی نمایند و گزارشات خود را به دادگستری کل استان ارسال نمایند.

وی با توجه به اینکه بایدکرامت جامعه هدف در این اماکن حفظ شود گفت: استانداردهای لازم و رفتارهای خلاف ضابطه توسط مسئولین کمپ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده قصور، اخطار قضایی مقتضی صادر شود.

رئیس شورای قضایی استان خاطر نشان کرد: اداره بهزیستی مکلف به نظارت مستمر و بازدید میدانی به صورت دوره ای از کمپ های ترک اعتیاد بوده و باید در صورت کوتاهی به عنوان ترک فعل، پرونده قضایی برای مسئولین مربوطه تشکیل شود.