۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱۰:۴۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ ترمیم و روکش آسفالت جنب میدان معلم توسط شهرداری سیاهکل